اسکیس

طراحی‌های دست آزاد

واژه‌ی اسکیس در لغت (Sketch) از ریشه‌ای یونانی (Schedios) گرفته شده و به معنی طراحی سریع و دست آزاد است که به عنوان طرح اولیه استفاده می شود. در کل اسکیس یک راه سریع برای ضبط ایده‌های طراح برای استفاده در آینده است. یکی دیگر از استفاده های واژه‌ی اسکیس طراحی از وضع موجود یک ساختمان یا هر شیء یا منظره ی دیگری است. هرچند این معنا بیشتر به دیگر هنرهای تجسمی مثل نقاشی مربوط است اما از آن جهت در طراحی پرکاربرد است که توان یک طراح در ارتباط دست با مغز و آن چه که می بیند یا تصور می کند را تقویت می کند.